Łódź była pierwsza – Kongres Muzealników Polskich

Niecały tydzień temu w Łodzi odbył się I Kongres Muzealników Polskich.  W obradach uczestniczyło 1200 delegatów z całej Polski. Organizatorami byli:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Muzealnictwa, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu.  Patronat honorowy nad całością przedsięwzięcia objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas pierwszego dnia Kongresu wygłoszono referaty dotyczące m.in. ogólnych kwestii związanych z zawodem muzealnika (Muzealnik. Zawód czy powołanie?) czy problemów związanych ze współczesnym zrozumieniem instytucji muzeum (Czy muzeum potrzebuje nowej definicji? Polskie muzea w świetle statystyki).

Drugiego dnia pochylono się m.in. nad następującymi problemami:  W kierunku muzeum jutra: perspektywa i zagrożenia, Nowoczesny muzealnik. Jakich kadr potrzebują muzea?, Muzealium – przedmiot znaleziony przypadkiem?

Zakończeniem drugiego dnia Kongresu była uroczysta  Gala „Sybilli”, która odbyła się w Tatrze Wielkim w Łodzi. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, które nieprzerwanie od 2006 roku jest laureatem tego konkursu.

W czasie ostatniego dnia obrad odbyły się dwie sesje plenarne oraz głosowania nad uchwałami Kongresu. Zwieńczeniem była debata plenarna i wystąpienie dotyczące Roli muzeum w XXI wieku.

Więcej na: kongresmuzealnikow.pl

Autor: DM