Gorący lipiec w Muzeum Sztuki

Wakacje wcale nie muszą oznaczać przerwy w naszej muzealniczej przygodzie. Wprost przeciwnie! Aby się przekonać, że również w wakacje dużo się dzieje w łódzkich muzeach, poniżej zamieszczamy krótki przegląd lipcowych wystaw w Muzeum Sztuki. Warto!

Po pierwsze: DADA Impuls. Kolekcja Egidio Marzony

ms1, ul. Więckowskiego 36

czas trwania: 12 czerwca – 23 sierpnia 2015

(Ekspozycja na 1 i 2 piętrze gmachu – także wokół Sali Neoplastycznej)

Dadaizm należy do najważniejszych i najbardziej wpływowych zjawisk w sztuce dwudziestego wieku. Wystawa Dada Impuls ukaże żywotność dadaistycznej postawy przekory wobec zastanych konwencji artystycznych od momentu wyłonienia się jej i kształtowania w trakcie i bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej do czasu ponownego nasilenia się jej manifestacji w latach 1950–1970. Spójność tej postawy ukazuje wybór prac z jednej z największych prywatnych kolekcji sztuki awangardowej – zbiorów Egidio Marzony.

Ekspozycja obejmuje około 300 dzieł – obiektów, obrazów, grafik, rysunków, rzeźb, druków i archiwaliów z kolekcji. Jest to pierwsza w Polsce wystawa tak szeroko podejmująca problematykę związaną z dadaizmem, a większość prezentowanych dzieł oraz wielu twórców zostanie zaprezentowana polskiemu odbiorcy po raz pierwszy.

Kuratorzy: Paulina Kurc-Maj i Paweł Polit

Koordynacja: Martyna Gajda

Po drugie: Krzysztof Wodiczko. Na rzecz domeny publicznej

ms2, Ogrodowa 19

czas trwania: 26 czerwca  13 września 2015

Wystawa przybliża praktykę Krzysztofa Wodiczki, pioniera działań artystycznych w przestrzeni publicznej, jednej z najbardziej znaczących postaci sztuki krytycznej. Wodiczko, podtrzymując tradycję awangardy, wypracowuje technologię niezgody i przekształcania rzeczywistości – wydobywa krytyczny i utopijny wymiar sztuki rozumianej przez niego jako praktykowanie demokracji.

Wystawa „Na rzecz domeny publicznej” ukazuje zróżnicowany dorobek artysty, podkreślając jednocześnie znaczenie jego wczesnej twórczości, w której zostało zainicjowane przejście od zagadnień artystycznych do problematyki społecznej oraz od sfery prywatnej  do przestrzeni publicznej. Na ekspozycji w retrospektywnym przeglądzie prac – w nie do końca chronologicznym układzie – znajdują rozwinięcie zasadnicze wątki działań artystycznych Wodiczki z lat 1969–2014.

Kuratorka: Bożena Czubak

Koordynatorka: Beata Bocian 

Po trzecie: Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku

ms2, ul. Ogrodowa 19

czas trwania: od 24 stycznia 2014

„Atlas nowoczesności” to wystawa pozwalająca w nowy sposób spojrzeć na kolekcję Muzeum Sztuki, ale przede wszystkim – to snuta za pomocą dzieł z niej pochodzących opowieść o nowoczesności i jej znaczeniu dla nas dzisiaj. Nieprzypadkowo nowoczesność staje się przedmiotem refleksji w łódzkim Muzeum Sztuki. Nie ma w Polsce drugiego muzeum, którego związki z nowoczesną kulturą byłyby równie mocne.

Ekspozycję przygotował zespół kuratorski pod kierunkiem dyrektora Jarosława Suchana w składzie: Aleksandra Jach, Paulina Kurc-Maj, Maria Morzuch, Anna Saciuk-Gąsowska, Joanna Sokołowska, Katarzyna Słoboda, Magdalena Ziółkowska.

Po czwarte: Czym jest Dada, czym było i jak powstało? Wykład Michała Wenderskiego

ms1, Więckowskiego 36

data: 9 lipca 2015, czwartek, g. 18.00

wykład towarzyszący wystawie DADA Impuls

Dadaizm jest obecnie zaliczany to jednego z najważniejszych kierunków historycznej awangardy, które wywarły znaczący wpływ na rozwój sztuk ubiegłego wieku. Nasz obraz dadaizmu zaledwie w części opiera się na dokonaniach właściwego ruchu Dada, którego kolebką od 1916 roku był zurychski Cabaret Voltaire.

To właśnie z Zurichu plotka o Dada rozeszła się po świecie, a pod egidą Dada zaczęli działać przeróżni twórcy, między innymi w Berlinie, Paryżu czy Holandii. Prędko jednak Dada dokonało swojego żywota. Słuch o Dada zaginął w pierwszej połowie lat dwudziestych by po drugiej wojnie światowej odkryć je na nowo, najpierw w Ameryce, a następnie w Europie. Ponowne odkrycie dadaizmu sprawiło, że i historię Dada napisano od nowa. Pomimo, iż w 1916 roku zurychscy dadaiści walczyli o nową sztukę, to od lat pięćdziesiątych Dada stało się przede wszystkim synonimem anty-sztuki.

Michał Wenderski – niderlandysta, architekt, tłumacz. Doktorant w Zakładzie Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu, gdzie kieruje projektem badawczym zajmującym się mobilnością kulturową pomiędzy Polską a Niderlandami w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Bada i rekonstruuje wzajemne wpływy i zależności pomiędzy ośrodkami awangardy literackiej, artystycznej i architektonicznej w Polsce, Holandii i Belgii.

Źródło: informacje prasowe Muzeum Sztuki