Bałut portret własny

„Bałut portret własny” to wystawa czasowa Muzeum Miasta Łodzi. Czynna od 7 do 27 września odkrywa nowe, bardzo osobiste i sentymentalne oblicze Bałut. Kurator: Marcin Szymański. 

Wystawa prezentuje przedmioty i wspomnienia mieszkańców Bałut. Znalazły się na niej fotografie miasta, zdjęcia rodzinne, pocztówki, dokumenty urzędowe i osobiste takie jak np. akty stanu cywilnego, legitymacje, dyplomy przekazane do muzeum przez łodzian. Na ekspozycji zaprezentowane zostały także przedmioty użytku codziennego, które mają wartość sentymentalną. Dzięki nim zwiedzający mogą poznać bałucką codzienność i dowiedzieć się więcej o życiu w tej dzielnicy, charakterystycznych sposobach pracy czy spędzania wolnego czasu, o pasjach i dziejach rodzin ją zamieszkujących.

Bałuckie pamiątki są zestawione z artystycznymi impresjami na temat dzielnicy. Zwiedzający mogą zapoznać się z malarstwem, fotografią czy instalacjami artystycznymi tworzonymi na Bałutach bądź nimi inspirowanymi. Ekspozycja, stanowiąca uzupełnienie części historycznej prezentowanej w innej części muzeum – Galerii „W biegu”, daje zatem odpowiedź na pytanie, jak widzą Bałuty sami mieszkańcy, a jak inspirujący się nimi artyści.

Celem przyjętej formuły jest symboliczne „odczarowanie” Bałut oraz pokazanie, że „czarna” legenda tej dzielnicy, która przez ostatnie stulecie urosła do rangi mitu, stanowi jedynie drobny wycinek bałuckiej tkanki. Pełny wizerunek tego miejsca zaczyna jawić się w zupełnie innych barwach, gdy weźmie się pod uwagę przedstawione na ekspozycji fakty.

Wystawa jest podsumowaniem projektu „Bałuty: mitologia/faktografia” realizowanego przez Muzeum Miasta Łodzi od maja br z okazji 100-lecia przyłączenia Bałut do Łodzi. Towarzyszyć jej będzie okolicznościowe wydawnictwo przedstawiające krótką historię Bałut oraz opowieść o „pchlim targu” Dolna-Ceglana w ujęciu etnologicznym.

Źródło: informacje pracowe organizatora

Zdjęcie: Darek M.