Wątki muzealne w Budżecie Obywatelskim dla Łodzi

Już dziś o północy ruszy głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi w roku 2015 (ich realizacja przewidziana jest na rok 2016). Wśród nich znalazło się kilka pozycji dotyczących muzeów. 

Jak co roku Budżet Obywatelski obfituje w wiele projektów, które mają – najogólniej rzecz ujmując – pozytywnie wpłynąć na jakość życia w naszym mieście. Projekty są podzielone na dzielnice (np. projekt G0004: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców na przejściach dla pieszych wzdłuż ul. Kurczaki na Chojnach czy P0062: Remont ul. Wileńskiej na odcinku od al.. Bandurskiego do ul. Retkińskiej). Ponadto można głosować na projekty ogólnomiejskie (np. zadanie L0132: Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych).

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego znalazły się też projekty pośrednio lub bezpośrednio związane z muzeami:

P0079: Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. Lokalizacja – Warsztaty będą realizowane w świetlicach środowiskowych na terenie Polesia w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Część zajęć odbędzie się w instytucjach kultury, będących partnerami projektu, takich jak Muzeum Sztuki w Łodzi, część w placówkach edukacyjnych, a także w przestrzeni publicznej, w parkach, na skwerach, w okolicach danych placówek. Opis – Celem projektu jest walka z wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. Obejmuje on realizację działań artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z udziałem uznanych artystów łódzkich: spotkań, warsztatów m.in.. z zakresu sztuki, fotografii, animacji, rzeźby, grafiki. Będą one szansą na rewitalizację społeczną – dadzą młodym ludziom możliwość konstruktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.

L0025: Wakacyjne animacje dla dzieci i młodzieży w Parku H. Sienkiewicza. Lokalizacja – Park H. Sienkiewicza (teren całego Parku). Opis – Dla starszej młodzieży koncert życzeń – utwory (ulubione) muzyczne – dedykowane komu – koleżance, rodzicom. W okresie letnim (lipiec, sierpień) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, konkursy, zabawy, spacery po parku, zwiedzanie miejsc zabytkowych (Muzeum Przyrodnicze BWA), fotografowanie np. fontanny, konkursy plastyczne, konkursy przyrodnicze – poznajemy ptaki w Parku, owady, drzewa. Animacje pt. Mój przyjaciel jeż, konkursy literackie.

L0080: Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum Kinematografii i do Parku Źródliska. Lokalizacja – Fragment Placu Zwycięstwa – ulica łącząca ul. Targową z al. Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2. Opis – Modernizacja ulicy niezwykle często odwiedzanej przez turystów przyjeżdżających do Łodzi i mieszkańców. Uliczka przebiega przed Muzeum Kinematografii, Fabryką Scheiblera i prowadzi do Parku Źródliska – jest w fatalnym stanie technicznym i nie spełnia wymagań funkcjonalnych. Brak estetyki oraz miejsc do parkowania samochodów i autokarów. Pora na zmianę i przebudowę.

L0106: Cykl bezpłatnych ekologicznych warsztatów plastycznych dla uczniów publicznych szkół podstawowych z terenu Łodzi. Lokalizacja – Łódź (Publiczne Szkoły Podstawowe, Pracownie Artystyczne, Muzea, Domy Kultury). Opis – Cykl warsztatów plastycznych skierowanych do uczniów łódzkich szkół podstawowych obejmujący działania z wykorzystaniem ekologicznych surowców naturalnych, pochodzenia roślinnego oraz surowców wtórnych. Cykl obejmie 1433 oddziały łódzkich szkół podstawowych, w tym 28 660 uczniów.

L0110: Aktywizacja Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej – docieplenie oraz podłączenie instalacji grzewczej w zabytkowych drewnianych domach. Lokalizacja – Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej na terenie Centralnego Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282. Opis – Aktywizacja Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej poprzez docieplenie, doprowadzenie węzła cieplnego oraz montaż instalacji ogrzewania w drewnianych domach w związku z przystosowaniem ich do całorocznej działalności, przy jednoczesnym zachowaniu zabytkowego charakteru obiektów. Działania te mają na celu poszerzenie całorocznej oferty kulturalnej i dydaktycznej.

Zachęcamy do głosowania na te i/lub inne projekty w ramach BO2015. Czas na oddanie głosu mamy do 27 września.

Pełna lista projektów jest dostępna TUTAJ.

Informację, jak głosować, znajdziecie TUTAJ.

Opracowanie: Ola K./Zdjęcie: Ola K.