Komisja kultury Rady Miejskiej w Łodzi wydała wyrok ws. Muzeum Książki Artystycznej

Po dzisiejszych obradach komisji kultury znamy już jej oficjalne stanowisko ws. Muzeum Książki Artystycznej. 

Przypomnijmy, że po zawirowaniach wokół kwestii własnościowych budynku, w którym mieści się MKA, władze Łodzi chciały praktycznie zlikwidować muzeum. Jednak komisja kultury jednoznacznie wskazała, że ten kierunek działań jest nieprawidłowy:

Komisja kultury ze zdziwieniem i dezaprobatą przyjęła informację o podjętej przez władze miasta niefortunnej próbie usunięcia Muzeum Książki Artystycznej, prowadzonego przez Fundację Correspondance des Arts, z użytkowanej przez nie willi przy ul. Tymienieckiego 24, co oznacza faktyczną likwidację placówki i zniszczenie jej ponad 22-letniego dorobku (…) Komisja Kultury zwraca się z apelem do pani Prezydent Hanny Zdanowskiej o pilne uchylenie decyzji wiceprezydenta Ireneusza Jabłońskiego w sprawie Muzeum Książki Artystycznej. Komisja wskazuje na konieczność wyposażenia Muzeum w dotychczasową siedzibę i określenia form wsparcia dla kontynuacji jego działalności.

Źródło.

Miejmy nadzieję, że stanowisko komisji kultury znajdzie swoje odzwierciedlenie w faktycznych działaniach na rzecz Muzeum Książki Artystycznej.

Opracowanie: Ola K.