Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi na wystawie w Muzeum Sztuki

Prezentowana w Muzeum Sztuki wystawa przybliży pionierskie lata Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, w której uczył Władysław Strzemiński – wybitna osobowość artystycznej awangardy. Obchodząca w tym roku 70-lecie uczelnia uważa ten krótki, heroiczny moment między 1946 a 1950 rokiem za bardzo ważny dla swojej tożsamości.

Uczelnia w założeniu miała zapewnić „dopływ wykwalifikowanych sił do przemysłu, a posiadających jak najwyższe kwalifikacje artystyczne”, jak pisał Leon Ormezowski, pierwszy rektor szkoły, wnioskując do Ministra Kultury o zgodę na utworzenie tej placówki. Jak realizowano założenia programowe i czy rzeczywiście były one radykalnie nowatorskie? Jak wyglądała sztuka tworzona na wówczas najmłodszej uczelni artystycznej w Polsce? W jakim kierunku potoczyłby się jej rozwój, gdyby pracowników nie dotknęły polityczne represje? Na te i inne pytania pomoże odpowiedzieć wystawa „Szkolne lata” stworzona wspólnie przez Muzeum Sztuki i Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.

„Na wystawie pokazywane będą przede wszystkim prace z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi z lat 1946-50, poza jednym, wypożyczonym obrazem Stanisława Fijałkowskiego. Będą pokazywane też studenckie prace plastyczne i fotografie z pierwszych plenerów” – mówi Anna Saciuk-Gąsowska, współkuratorka wystawy. Na wystawie w ms1 będzie można oglądać miedzy innymi rzadko prezentowane prace Stefana Wegnera, Bolesława Hochlingera, Romana Modzelewskiego, Lecha Kunki, Stefana Krygiera, Judyty Sobel, Andrzeja Strumiłły czy Bolesława Utkina.

Prezentowana będzie też wybrana dokumentacja z archiwum uczelni, m.in. program zajęć przygotowany przez Władysława Strzemińskiego. Są też dokumenty obrazujące początki wymuszonych politycznie zmian – zwolnienia Strzemińskiego i rezygnacji Stefana Wegnera. Zmiany kadrowe i nacisk ministerstwa znacząco zmieniły program uczelni. Trudna sytuacja, w jakiej znalazł się Strzemiński po zwolnieniu, stała się punktem wyjścia filmu „Powidoki” Andrzej Wajdy. Wystawa w Muzeum Sztuki pozwoli zrozumieć, czego nie zaakceptowały władze PRL, zastępując sztukę awangardową tą spełniająca wymogi doktryny socrealizmu.

Kuratorzy: Anna Saciuk-Gąsowska, (MSŁ) i Wojciech Leder (ASP).
Identyfikacja wizualna wystawy: Olga Zielińska (ubiegłoroczna absolwentka łódzkiej ASP)
Projekt ekspozycji: Joanna Góra-Raurowicz (tegoroczna dyplomantka ASP)
Koordynacja: Michał Nowakowski

Wystawa czynna od 11 grudnia 2015 do 31 stycznia 2016 w ms1 (ul. Więckowskiego 36).

Źródło informacji i zdjęcia: materiały prasowe Muzeum Sztuki w Łodzi