13. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej

Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej to najstarsza z wystaw towarzyszących Międzynarodowemu Triennale Tkaniny. Od 1978 roku co trzy lata przedstawia najnowsze dokonania polskich twórców sztuki włókna. W tegorocznej 13. edycji zobaczymy 75 kompozycji zakwalifikowanych przez ogólnopolskie Jury, w tym dzieła 15 artystów nominowanych do nagrody za najlepszą pracę.

Od kilku dziesięcioleci tekstylne medium jest dobrze zauważalne na forum sztuki. „Tkanina artystyczna”, „polska szkoła tkaniny”, „nowa tkanina”, „miękka rzeźba”, „sztuka włókna”, „tekstylne medium”, „tekstylny design”, „tekstylne graffiti” – to terminy jakże często pojawiające się w opisach zjawisk występujących we współczesnej plastyce.

Fascynacja tekstylnym medium jest efektem dostrzeżenia w nim olbrzymich możliwości materiałowych i warsztatowych – pociągającej oferty o wręcz nieograniczonym potencjale. I nic w tym dziwnego, bowiem tekstylna materia jest rzeczywiście wyjątkowa. Istnieje zarówno w układzie linearnym (nić, włókno), jak i płaszczyzny (tkanina) czy form trójwymiarowych. Bywa abstrakcyjną konstrukcją, technicznym wyrobem przemysłowym, artykułem użytkowo-dekoracyjnym; pełni funkcje symboliczne, propagandowe, sakralne. Ma nawet swoje „życie po życiu” w postaci recyklingowanych wyrobów konfekcjonowanych.

Po włókno, jako medium, sięgają nie tylko tkacze, ale i rzeźbiarze, instalatorzy, performerzy, bo postrzegają je jako atrakcyjne, bardzo nowoczesne, pełne możliwości formalnych i ideowych. Uważają, iż jest niezwykle pożyteczne przy opisywaniu współczesnych zjawisk, wyrażaniu poglądów, myśli, idei czy komentarzy do współczesności. Zwracają uwagę, iż immanentne aspekty tkaniny: głębokie osadzenie w tradycji i uniwersalizm dają szansę na uchwycenie czegoś co najważniejsze, co nadaje sens i co łączy z sacrum. Tkaninowy atut zespalania z niezwykle rozbudowaną przeszłością jest postrzegany jako wyzwanie dla przyszłości, gdzie to co „nowe” z powodzeniem łączy się ze „starym”.

Najnowsze realizacje w tekstylnej materii przedstawia 13. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej. Cykliczna ekspozycja, zainaugurowana w Łodzi w 1978 roku, już po raz piąty została przygotowana przez Centralne Muzeum Włókiennictwa. Od 9 maja do 9 października 2016 będzie można oglądać 75 prac wyłonionych w drodze konkursu, a w dniu wernisażu poznamy laureata nagrody za najlepszą pracę 13. edycji wystawy.

Kurator wystawy: Małgorzata Wróblewska-Markiewicz

Wystawie towarzyszyć będzie katalog stanowiący przekrojową prezentację aktualnych polskich poszukiwań i rozwiązań w obszarze sztuki włókna. Katalog zawierać będzie prezentację każdego z uczestników wystawy oraz dokumentację jego działalności artystycznej, w tym poglądów twórców nt. tekstylnego medium i jego roli w opisie współczesności.

 Katalog wystawy został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Wystawa dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Źródło: informacja prasowa Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi; zdjęcie: Ola K.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!