Konferencja: Tekst w muzeum

Muzeum Narodowe w Krakowie organizuje konferencję „Tekst w muzeum”. Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 października br., obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Opłata konferencyjna: 250 zł.  

Zaproszenie na konferencję skierowane jest do osób zajmujących się teoretycznie i praktycznie problemem tekstu pisanego w przestrzeni muzeum: historyków sztuki, socjologów, psychologów, językoznawców, muzealników, kuratorów, edukatorów, projektantów. Kwalifikacja do udziału w konferencji odbędzie się na podstawie zgłoszonych abstraktów (maksymalnie 700 słów). Zgłoszone tematy referatów powinny dotyczyć następujących obszarów badawczych:

Grupa 1 (zagadnienia teoretyczne)

Tekst a strategie kuratorskie

Jaką funkcję pełni tekst w projektowaniu scenariusza wystawy? Jaka jest jego rola w odniesieniu do wystawianych dzieł i proponowanych treści? Czy typ wystawy determinuje użycie określonej formy prezentacji tekstowej? Jaką funkcję pełni prezentacja tekstowa w autorskiej koncepcji kuratorskiej wystawy?

Tekst a dzieło sztuki

Jeden z najważniejszych problemów związanych z odbiorem dzieła sztuki, dotyczący trudności jego wyrażenia za pomocą słów. Problem ten – wielokrotnie omawiany w teorii sztuki – w tym wypadku powinien być odniesiony do szczególnej sytuacji percepcyjnej, jaką jest obecność dzieła w przestrzeni wystawowej.

Tekst a modele odbiorcy

Pytanie o strategie narracyjne tekstu związane ze świadomym wyznaczeniem modelu/modeli odbioru przekazu pisanego. Jak są tworzone i czemu służą przewidywane modele odbioru? Co wpływa na wybór określonego typu narracji?

Grupa 2 (studia przypadków, związane z konkretnymi przykładami wystaw i projektów muzealniczych)

Rola tekstu w tworzeniu warunków percepcji dzieła w przestrzeni muzeum

Grupa zagadnień dotyczących znaczenia komunikacyjnego tekstu w przestrzeni muzealnej, związanych z pytaniem, w jaki sposób komunikat słowny pomaga w wytyczaniu sposobów przemieszczania się w przestrzeni? Jaką funkcję pełni w przestrzeni recepcji widzów i jak funkcja ta może zostać włączona w percepcję scenariusza wystawy.

Rola tekstu w budowaniu narracji wystawy

Tekst pisany jako element aranżacji ekspozycji – traktowany zarówno jako zagadnienie wizualne (tekst jako znak graficzny), jak i narzędzie związane z narracją wystawy.

Tekst jako dzieło sztuki

Przykłady wystaw, w których tekst jest wobec wystawy autonomiczny lub staje się jednym z eksponatów wystawy. Pytanie o status tekstu w przestrzeni ekspozycyjnej.

Tekst pisany jako integralna część aranżacji wystawy.

Na ile powinien stanowić element niezbędny w odbiorze ekspozycji, a na ile stanowi niezależne od wystawy dopowiedzenie i wyjaśnienie jej treści?

 

WAŻNE INFORMACJE:

Data nadsyłania abstraktów (max. 700 słów) wystąpień: 10 czerwca 2016

Data ogłoszenia wyników naboru: 24 czerwca 2016

Obrady: 26-27 października 2016

Abstrakty proszę przesyłać na adres: tekstwmuzeum@mnk.pl

Opłata konferencyjna: 250 zł

Język konferencji: polski, angielski

Dodatkowe informacje: dr Agnieszka Gryska, Dorota Jędruch: tekstwmuzeum@mnk.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFRENCJI:
Dr hab. Andrzej Betlej – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
Dr Agnieszka Gryska – Instytut Historii Sztuki UJ
Dorota Jędruch – Muzeum Narodowe w Krakowie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. dr hab. Wojciech Bałus – Instytut Historii Sztuki UJ
Dr hab. Roman Batko – Instytut Kultury UJ
Dr hab. Łukasz Gaweł – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury UJ
Dr hab. Andrzej Szczerski – Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki UJ

Źródło: mnk.pl; zdjęcie: Ola K.