Muzealne wątki w Budżecie Obywatelskim

budzetm

Folder promujący ideę Budżetu Obywatelskiego; fot. Aleksandra

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Wśród nich znalazły się również projekty dotyczące łódzkich muzeów. Przyjrzyjmy się im bliżej.

W zeszłym roku łodzianie także mogli głosować na muzea. Łącznie było 5 projektów, z których żaden nie przeszedł głosowania i tym samym żaden nie mógł być realizowany.

W tym roku możemy głosować na następujące projekty związane z muzeami (wszystkie znajdują się w zakładce z projektami ponadosiedlowymi):

L0077 Zajezdnia Muzealna Brus – remont budynku kuźni – ul. Konstantynowska 115, działka 40/1 w obrębie P-14. Remont budynku kuźni, wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu Zajezdni Brus. Przystosowanie kuźni do ponownego użytkowania przez kowali m.in. poprzez naprawę kotliny i zakup kowadła.

L0103 Zajezdnia Muzealna Brus – remont historycznego wagonu do nauki jazdy z 1950 r. – wagon tramwajowy nr 1234, własność Miasta Łodzi, w użyczeniu na rzecz MPK-Łódź Sp. z o.o. (obecne stacjonowanie: Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115). Remont kapitalny (renowacja) wagonu szkoleniowego 2N nr 1234 z 1950 r. polegający na gruntownej renowacji oraz przywróceniu pełnej sprawności technicznej oraz stanu wizualnego z końca lat 80. Przywrócenie malowanych i naklejanych oznaczeń z lat 80. Przywrócenie numeru taborowego 7234. Przeprowadzenie dopuszczenia do ruchu. 400 330,00 zł L0104 Boisko wielofunkcyjne z

L0107 Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum Kinematografii i do Parku Źródliska – fragment placu Zwycięstwa – ulica łącząca ul. Targową z al. Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2. Modernizacja ulicy, która przebiega przed Muzeum Kinematografii, Fabryką Scheiblera i prowadzi do Parku Źródliska – jest w fatalnym stanie technicznym i nie spełnia wymagań funkcjonalnych. Przewiduje się budowę 57 wyróżnionych posadzką miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 4 miejsc dla autokarów, nasadzenie szpaleru 25 d

L0155 Milionowa od nowa – część 2 – ciąg pieszy z miejscami postojowymi. G3-30/9, chodnik wzdłuż ulicy Milionowej – część północna – naprawa chodnika wzdłuż ulicy Milionowej wraz z wydzieleniem miejsc postojowych wzdłuż ulicy Milionowej na odcinku 500 metrów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Sosnowej. Naprawa zniszczonego chodnika od strony północnej oraz zaaranżowanie utwardzonego i oznaczonego pasa miejsc postojowych będących m.in. zapleczem parkingowym dla Muzeum Włókiennictwa.

L0158 Parking przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i Sosnowej – G-4, działki 2/2, 2/3 przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i Sosnowej. Utworzenie i oznaczenie parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i Sosnowej dla mieszkańców Łodzi i osób spoza miasta przyjeżdżających na eventy organizowane przez Muzeum Włókiennictwa i Ogólnokształcącej Szkołę Muzyczną.

L0185 Renowacja wiaty typu warszawskiego z lat 70 i zachowanie jej do celów muzealnych – przystanek autobusowy Lodowa – Dąbrowskiego w kierunku północnym (nr 0469). Renowacja wiaty typu warszawskiego z przystanku Lodowa – Dąbrowskiego (w kierunku północnym) i zabezpieczenie jej na potrzebny przyszłego muzeum transportu. Ustawienie w jej miejscu współczesnej wiaty.

L0198 Świetlice Artystyczne -program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. Warsztaty realizowane w świetlicach środowiskowych, placówkach wsparcia dziennego na terenie Polesia. Część zajęć odbędzie się w instytucjach kultury, sztuki i nauki, będących partnerami projektu (np. w muzeum, w galerii sztuki, w teatrze, itd.), a także w przestrzeni publicznej (np. w parku). Program edukacyjno-artystyczny jako aktywizacja i edukacja społeczno-wychowawcza poprzez sztukę dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk marginalizowanych, głównie podopiecznych placówek wsparcia dziennego. 800 godzin zajęć muzycznych, teatralnych, tanecznych, z zakresu sztuk plastycznych, sztuk użytkowych, historii sztuki, architektury, animacji kultury, dziennikarstwa, nauki języków obcych, reintegracji społecznej, animacji podwórkowych itd., przeprowadzą artyści, pedagodzy, animatorzy, streetworkerzy lokalnie zaangażowani w projekty artystyczno-społeczne

L0303 Mikrogranty na kulturę – umożliwienie mieszkańcom Łodzi aktywnego udziału w kulturze. Muzea, teatry, domy kultury czy inne wybrane przez Miasto instytucje kultury będą merytorycznie, organizacyjnie i poprzez z redystrybucję pieniędzy wspierać aktywnych ludzi chcących działać na rzecz kulturalnych potrzeb społeczności lokalnych. Projekt wynika z Polityki rozwoju kultury 2020+ dla Miasta Łodzi.

Głosować na wybrane zadania może każdy mieszkaniec Łodzi, który ukończył 16 lat. Termin oddania głosu mija w niedzielę 9 października 2016 r. o godzinie 24:00. Można wybrać do 5 zadań ponadosiedlowych oraz do 5 zadań osiedlowych. Zachęcamy do udziału !

ZMIENIAJ ŁÓDŹ

ODDAJ SWÓJ GŁOS

Opracowanie: Aleksandra